วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ความเป็นมาของฟุตบอลในไทย

02 ส.ค. 2020
597

ฟุตบอล ถ้าพูดแล้ว รับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จัก  เพราะฟุตบอลเป็นกีฬา ที่ได้รับความนิยม กันอย่างแพร่หลาย

ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จาก การแข่งขันรายการใหญ่ ในระดับโลก ที่มีการจัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง

มาโดยตลอด แล้วเพื่อนๆทราบกันไหมคะ ว่าฟุตบอลเข้ามาในไทยเรา ตั้งแต่เมื่อไร มีความเป็นมายังไงบ้าง

เราจึงจะพาเพื่อนๆ มาดูถึงความเป็นมาของฟุตบอลไทย กันคะ

 

กีฬาฟุตบอล เริ่มเข้ามาในประเทศไทย เมื่อยุค รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ที่เป็น

คนนำเข้ามา คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จากการไปศึกษา ยังต่างประเทศ แต่ช่วงแรกๆ กีฬาฟุตบอลยังไม่ได้

เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากหลายคน มองว่าเป็นกีฬาที่เหมาะสม กับประเทศที่มีอากาศหนาว ซึ่งประเทศเราเป็นเมืองร้อน

กีฬาประเภทนี้จึงไม่เหมาะ กับอากาศบ้านเรา อีกทั้งยังมองว่าเป็นกีฬาที่อันตราย แต่ต่อมาข้อกล่าวหาเหล่านั้น ค่อยๆ

หมดไป จนกีฬาฟุตบอล กลายเป็นที่ยอมรับ และ เป็นที่นิยมมาก จนเป็นกีฬาอันดับต้นๆ ของไทยเรา

 

เมื่อถึงยุครัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีความสนใจในกีฬาฟุตบอล อย่างมาก

ได้มีการก่อตั้งทีมส่วนพระองค์มา ที่มีชื่อว่า เสือป่า ซึ่งยุคนี้ เป็นยุคทองของกีฬาฟุตบอล อย่างแท้จริง และได้มีการ

เผยแพร่การเล่นฟุตบอล อย่างแพร่หลาย อีกทั้งในยุคนี้ ยังได้มีการก่อตั้ง สมาคมฟุตบอลแห่งสยาม ขึ้นเป็นครั้งแรก

อีกด้วย

 

โดยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามดังนี้คือ

1.  เพื่อให้ผู้เล่นฟุตบอล มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง

2.  เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ

3.  เพื่อก่อให้เกิดไหวพริบ และเป็นกีฬาที่ประหยัด

4.  เพื่อเป็นการศึกษา กลยุทธ์ในการรุกและการรับ เช่นเดียวกับกองทัพทหาร

 

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น ถือเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สมาคมฟุตบอลแห่งสยามดำเนินมาถึงทุกวันนี้เลยคะ